ongezouten

Don Quichot

Don Quichot. Kennen jullie die nog? Hij is de hoofdpersoon van de roman De vernuftige edelman Don Quichot. Don Quichot is het stereotype van de idealist; een dwaze held die zich met zijn goede bedoelingen, maar onpraktische daden min of meer belachelijk maakt.

Don Quichot. Dat is de naam die een Friese actiegroep tegen windmolens heeft aangenomen. Tegen een turbinepark in het IJsselmeer in dit geval. Dat mag, iedere Nederlander heeft wel een mening over windenergie en over de nieuw te realiseren turbines. Don Quichot is in het nieuws op het ogenblik, omdat de provincie Fryslân de plannen voor het IJsselmeerpark wereldkundig heeft gemaakt in de afgelopen dagen. Don Quichot laat zich horen, maar maken daarbij een paar missers, vind ik.

De eerste misser zit in de uitspraken die namens de actiegroep in het nieuws worden gedaan. Zo zegt de woordvoerdster heel hard dat ‘heel Friesland tegen windmolens’ is. Daarin maken ze een kapitale fout. Heel Friesland is niet tegen windenergie. Er zijn heel veel eigenaren van kleinere windturbines (de ‘Lagerweytjes‘) die graag willen opschalen en mee willen doen in grotere windparken. Op het ogenblik zijn er veel particuliere initiatieven voor particuliere windprojecten, denk maar aan Stichting Doarpsmûne in verschillende dorpen, Windlandschap Noordoost Fryslân en Fryslân foar de wyn. Ook het meedoen in windparken door middel van het hebben van aandelen in windturbines lijkt populairder dan ooit. En dan heb ik het nog niet eens gehad over de (meer dan 600.000) Friezen die niet aan de kust wonen en überhaupt geen zicht hebben op het nieuwe park in het IJsselmeer…

Nog een misser maken ze met de geplande ‘acties om aandacht te krijgen voor Don Quichot’. Wat ze willen doen is een boot onder één van de bruggen in de Afsluitdijk stil te leggen, waardoor het vaar- en het wegverkeer niet meer verder kan. Wanneer alles dan stil ligt, willen ze flyers uit gaan delen om zo iets van begrip te gaan krijgen voor de acties van Don Quichot. Daar gaat het dus helemaal mis; je moet de aandacht niet op Don Quichot willen vestigen, maar op de standpunten waar deze actiegroep voor staat. En, triester nog, waarschijnlijk gaan de mensen die stil liggen en stil staan weinig begrip hebben voor de actie van deze groep. Heel veel mensen die over de Afsluitdijk rijden komen niet uit (de kuststrook van) Friesland. Deze mensen worden door de actie van Don Quichot alleen maar gehinderd.

Ik vind dat deze actiegroep Don Quichot een klap met de molenwiek heeft gehad. Ze zijn nog steeds dwaas, omdat ze met hun onpraktische daden zichzelf belachelijk maken. Heel goed jongens, ga zo door….

Voor jullie informatie; iedere provincie heeft van het Rijk een opgave meegekregen om op een duurzame manier (uit de wind) energie op te gaan wekken. De provincie Fryslân heeft, onder meer vanwege de gunstige ligging en het open landschap een opgave van 530 MW. Dat lijkt veel, maar het is wel haalbaar. Het windturbinepark in het IJsselmeer kan hieraan een grote bijdrage leveren, omdat hier 250 – 400 MW gerealiseerd gaat worden. De moderne turbines – de grote jongens – kunnen nu al meer dan 3MW per stuk leveren. Door een groot deel van de opgave op het IJsselmeer te realiseren, hoeven kunnen op land minder turbines worden gebouwd. De opgave moet gehaald worden, dus als de provincie het niet voor elkaar krijgt, gaat het rijk ermee aan de slag. Duurzame energie is de toekomst van Nederland!

Meer nieuws is te vinden op omropfryslan.nl

Hieronder een afbeelding van de huidige windturbines in Friesland:

Huidige turbines in Friesland

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *