een visie

What you see is what you get

Je trekt een lijn van 4 cm naar rechts, je trekt ‘m 4 cm door naar beneden, dan 4 cm door naar links en vervolgens 4 cm door naar boven. Wat krijg je dan? Juist; een vierkant. Dat is een afspraak die we met elkaar hebben gemaakt, vier gelijke zijden, vier gelijke hoeken en je hebt een vierkant.

Ook in de digitale wereld zijn dergelijke heldere afspraken gemaakt. Die zijn terug te vertalen naar de getallen 0 en 1. Daartussen zit niks. Een nul is een nul. Een één is een één. Heel helder en het geeft je veel houvast.

Mensen zijn anders. Bij mensen zit tussen een nul en een één een ontelbaar aantal mogelijkheden. Of een mens ooit volledig vervangen kan worden door een robot? Ik heb mijn twijfels. De ratio van een mens is wellicht te voorspellen en wellicht nog te vervatten in de getallen nul en één. Maar een mens gaat verder dan alleen de ratio.

Het mooie van de mens is dat ieder ervan uniek is. Met ieder een hele eigen combinatie van alle getallen van nul t/m één. Ieder mens ook met zijn eigen handleiding die uitleg geeft over de combinatie van de getallen tussen de nul en de één. Afhankelijk van de ingewikkeldheid van de getallencombinatie is de handleiding bij de één dik en bij de ander dun.

Bij het kennen van mensen hou ik wel van enige helderheid. Dat ik de handleiding ken dus. De meeste mensen zijn redelijk een open boek. Hun handleiding heb je snel in de gaten en je weet daarmee wat je aan zo een persoon hebt. Sommige mensen hebben echter een handleiding die heel dik is. Dat duurt dan even dat je zulke personen weet te doorgronden.

Soms denk je dat je de handleiding van mensen door hebt genomen. Je denkt dat je de mensen begrijpt en gaat er vanuit dat ze het goede met je voor hebben. Dan is het heel vervelend als je er na verloop van tijd achter komt dat de persoon in kwestie toch nog een tweede handleiding heeft en dat daarbij een hele andere persoonlijkheid hoort. De persoon heeft dan een dubbele agenda…

Ik heb echt moeite met mensen met een dubbele agenda… met een ‘alternate motive’ zoals ze dat in het Engels netjes uitdrukken. Persoonlijk zit ik dan ook niet zo in elkaar. Ik ben een behoorlijk open boek en heb niet een hele dikke handleiding. Natuurlijk vertel ik niet alles aan iedereen. Maar ik vind openheid en eerlijkheid wel twee hele belangrijke eigenschappen.

“What you see is what you get” en niet anders.