even weg

Het kleine paradijs Marker Wadden

De skyline van Noord-Holland tekent zich af aan de overkant. Het water ervoor ligt niet helemaal vlak, maar een lichte spiegeling van de skyline is te zien.

Het geluid van stappen is te horen. De schelpen knisperen met iedere voet die erop landt. Het zijn veel voetstappen, maar ze doen het rustig aan. Af en toe dwalen ze naar de zijkant van het pad en stoppen. Een hand wijst naar een plantje met paarse bloemen. “Een rietorchis”, klinkt het. Telefoons verschijnen naast het plantje en leggen het vast. Dan begint het knisperen van de voeten op de schelpen weer.

In het water slobberen verschillende soorten eenden. Rietgors, rietzanger en baardmannetje zingen om het hardst vanuit het riet. De jonkies van een meerkoet en een waterhoen zijn op ontdekkingstocht door het ondiepe water. Knobbelzwanen zitten op hun nest en kijken naar de passerende mensen; rustig, maar waakzaam. Een paartje geoorde futen duikt onder en komt weer boven. Visdieven gooien hun staart in de lucht en maken elkaar het hof. Oeverzwaluwen scheren over het water op jacht naar insecten. Een kluut kijkt rustig om zich heen, balancerend op één poot.

Vanaf het terras bij het paviljoen van de Marker Wadden komt gezellig geklets. Op het strand wordt plezier gemaakt met een frisbee. Tussendoor klinkt gelach.

Vanaf de vaste wal van Flevoland kijkt de hurkende man tevreden naar zijn kleine paradijs. Hij knikt; ja dit soort domeinuitjes zijn prima zo!

BEKIJK MEER FOTO’S