uit en thuis

Dokkumer faillisement

Soms kom je tijdens het fietsen op en langs plaatsen die toch wel heel erg mooi zijn.

Vanavond fietste ik tussen Kollum en Dokkum langs de Stroobosser Trekvaart. Een redelijk brede vaart, waarlangs allerlei boerderijen en landerijen te vinden zijn. En natuurlijk – langs de hele vaart – een Trekwei (=trekweg/ jaagpad).

Het was de bedoeling dat door de aanleg van de Stroobosser Trekvaart (in de 17de eeuw!) de economie en handel in Dokkum een extra boost zou krijgen, maar niets was minder waar.

De aanleg duurde te lang en werd te duur… de stad Dokkum raakte failliet. Een belangrijk gevolg was dat het inwonertal van de stad afnam, wat toen een ramp was voor de stad.

Naar het heden geredeneerd, is het faillisement van de stad Dokkum niet eens zo erg geweest….
Omdat het inwonertal afnam, hoefde de stad binnen de bolwerken niet verder te groeien, het gevolg is dat het stratenplan van de 17de eeuw nog steeds terug te vinden is in het centrum van de stad.
Best bijzonder vind ik.

Het is maar dat je het weet!