een visie

Laat mij maar rollen

Wat een aparte weken sinds het begin van dit jaar! Het lijkt wel op een achtbaan (rollercoaster), waarbij ik de klim heb gehad en nu in volle vaart door de grillen van de achtbaan rol.

Het “klimdeel” van de achtbaan ging ergens eindigen in januari. Het was alleen nog niet helemaal duidelijk wanneer precies. De piek van de baan werd bereikt op 12 januari met de geboorte van mijn neefje Bowe. Vooraf heb ik niet voorzien wat zoiets voor me betekent. Het is wel heel bijzonder. Dit mannetje heb ik in mijn hart gesloten, wat een speciaal gevoel. Dat had ik nooit verwacht.

Sinds 12 januari zijn de wagentjes losgekomen en rol ik vrij door de achtbaan. De baan is verassend; vooral door gebeurtenissen op het werk. In de afgelopen maand is er nogal wat voor me veranderd. Ik leek in mijn functie als projectleider omgevingsplan in mijn achtbaankarretje redelijk rechtdoor te rollen. Het spoor helder, het doel ook.

Dan toch ineens een zijspoor; de omgevingsvisie Elburg waarvoor een projectleider gezocht wordt. Ik bied me aan en krijg steun van de manager. Collega M. komt mee in het karretje en we gaan het zijspoor in. Een nieuwe baan ligt voor me; onbekend en uitdagend.

Eind januari komt een nieuw zijspoor in beeld. Collega E. geeft aan te vertrekken en zijn taak als projectleider invoering Omgevingswet komt vrij. Dit is een wat korter en ook overzichtelijker spoor in de achtbaan, maar ook hierin nog voldoende verassingen.

Hoewel het lijkt of mijn werk uit drie sporen bestaat, vormen ze allemaal één achtbaan. De sporen linken namelijk direct in elkaar. Ik ben nu vooral heel druk met het in beeld brengen van het verloop van de achtbaan. Stukje bij beetje wordt het me duidelijk. Alleen het eindpunt is nog niet in zicht.

Naast de achtbaan heb ik altijd nog het fietsspoor. Dit spoor is helder; hierin weet ik wat me te wachten staat. Ook al komt ook daar af en toe een nieuwe bocht in voor. Deze zijn voor mij wel beter voorspelbaar. En dat geeft de nodige rust die ik goed kan gebruiken na een dagje rollercoaster op het werk. Laat mij dus maar rollen… vooral ook op de fiets!